Lerend naar de toekomst

  Ons onderwijs

   

  We zijn een Vreedzame school dit houdt concreet in dat wij het belang van een goed pedagogisch- en sociaal klimaat voorop stellen. We betrekken onze leerlingen bij het oplossen van conflicten (mediatoren) en bij het nemen van beslissingen (leerlingenraad).

  Naast een vreedzame school zijn wij ook een oecumenische basisschool. Dit houdt in dat de leerkrachten de kinderen ondersteunen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Daarbij komen verschillende godsdiensten en levensvisies aan bod. Ieder kind wordt gestimuleerd een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en te bepalen wat voor hem of haar zinvol, mooi, waar of echt is.

  Wij integreren de '21st century skills' in ons onderwijs.
  Met het integreren van de '21st century skills' in ons lesprogramma raken leerlingen beter uitgerust voor hun toekomst in onze dynamische maatschappij. Kritisch- en oplossingsgericht denken, ICT-geletterdheid en samenwerking zijn belangrijke pijlers die bij onze manier van lesgeven centraal staan.