Lerend naar de toekomst

  Hoe ziet een schooldag er uit?

   
  De schooltijden zijn als volgt:
  • Morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.
  • Op woensdag hebben alle groepen van 08.30 uur tot 12.15 uur school.  
   Op enkele dagen kunnen de schooltijden van de bovenstaande tijden afwijken (bijvoorbeeld de kerstviering, de paasviering, de sportdag en de laatste schooldag). Hierover wordt tijdig bericht in Nieuwsbrief. Rond het speelkwartier is er een eet- en drinkpauze. De kinderen kunnen het door hen zelf meegebracht eten en drinken nuttigen. We willen duidelijk stellen dat het om een “tussendoortje” gaat, dus let op de kwaliteit (geen snoep, chips, blikjes, (chocolade)-koekjes en op de kwantiteit (geef niet te veel mee!). Op woensdag nemen de kinderen fruit mee en drinken alleen water.
    
   Het buitenspelen is als volgt ingedeeld:
  • Kleuters: Op de eigen speelplaats, groep voor groep.
  • Groep 3 t/m 8: Op het grote plein rond 10.00 uur.
  Terug