Lerend naar de toekomst

  Onze missie en visie

  Leren(d) naar de toekomst

  Belangrijke waarden zijn:

  Het welbevinden van de kinderen (soc. em. Ontwikkeling).
  De opbrengsten van het onderwijs in de breedste zin des woords.
  Vaardigheden van de 21e eeuw.
  Partnerschap met ouders en externen.


   

  Leidende kernwoorden in dit kader zijn:

  Samenwerking, mediawijsheid, kennisconstructie en –instructie, creativiteit en kritisch denken.
   
  We onderscheiden ons van andere scholen door het consequent naleven van de regels van de Vreedzame school. Ook geven we nieuwe media een prominente plaats in ons onderwijs omdat deze ook in de samenleving een nadrukkelijke plaats innemen.