Lerend naar de toekomst

  Missie en Visie

   

   

  Samen Leren(d) naar de toekomst


  Wij bieden:

  Kinderen en ouders een veilige leerwerkplek, waarbij welbevinden centraal staat.

  Eigentijds onderwijs: nieuwsgierig, samen en ondernemend.

  Leerkracht als coach van  leerlingen die eigenaar zijn.


  Centraal staan tevens:

  De Vreedzame school

  Partnerschap met ouders

  Opbrengstgericht werken

  Vaardigheden van de 21e eeuw.


   

  Leidende kernwoorden in dit kader zijn:

  Samenwerking, mediawijsheid, kennisconstructie en –instructie, creativiteit en kritisch denken.