Lerend naar de toekomst

  Medezeggenschapsraad

  Visie en missie van de medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad van de Vlieger is een raad die de belangen behartigt en de verantwoordelijkheden bewaakt van leerlingen, het team van de Vlieger en de ouder(s).
  Een raad die haar taak serieus neemt, die actief bijdraagt door mee te denken en die met een positief kritische blik kijkt naar voorgenomen besluitvorming. Een raad die ideeën aandraagt, signalen opvangt en filtert, een raad die op basis van overleg, samenwerking en positiviteit elkaar stimuleert tot optimale medezeggenschap.
   
  De volgende drie pijlers zijn hierbij leidend:
   

  • De raad oefent invloed uit vanuit vastgestelde kaders. Deze kaders zijn vast gelegd in het huishoudelijk reglement.

  • We zoeken als raad de verbinding tussen het kind, de ouder(s) en het team. De raad wordt gevormd door ouders en leerkrachten, wat de basis legt voor deze verbinding.

  • Een raad met als basis openheid, eerlijkheid, positiviteit en samenwerking.

   downloads:

   informatiefolder MR (pdf)
   medezeggenschapreglement (pdf)