Lerend naar de toekomst

  DE OUDERVERENIGING

  Alle ouders van de school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit een groep ouders die zich inzet om de schoolse en buitenschoolse activiteiten van onze school mede tot een goed einde te brengen. Ook helpen deze ouders mee bij het organiseren van de verschillende feesten die het schooljaar rijk is (o.a. Sinterklaas en Kerst), en denken mee in zaken als bv. het leefklimaat en de veiligheid in en om de school.

  Het bestuur van de oudervereniging heeft samen met de MR een brievenbus opgehangen in de gang van de bovenbouw van de school. Gaarne post en ideeën in die bus. U treft op die plek ook een foto van de bestuursleden aan, zo wordt misschien contact zoeken wat makkelijker. 
  Het bestuur regelt ook de verkoop van de schoolshirts en -petjes. U wordt daarvan regelmatig op de hoogte gehouden.
  Wilt u ons een berichtje sturen? dat kan:  orvlieger@cpow.nl

  DE OUDERBIJDRAGE

  De organisatie van diverse feesten en andere activiteiten kan niet worden betaald door overheid en gemeente. Daarom vragen wij aan de ouders van de kinderen een vrijwillige ouderbijdrage. U zult in het begin van het jaar een factuur ontvangen waarmee u het verschuldigde bedrag (wordt jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd naar de ouders) kunt overmaken op de rekening van de oudervereniging. Indien uw kind(eren) niet het gehele schooljaar heeft(hebben) meegemaakt, dan worden de begrote bedragen van gemiste activiteiten van de ouderbijdrage afgetrokken. Als u vragen heeft over de ouderbijdrage, dan kunt u terecht bij de penningmeester van de oudervereniging(zijn/haar naam is bekend bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

  downloads:

  De statuten van de Oudervereniging (Pdf)