Lerend naar de toekomst

  Welkom in groep 7

   

  Wij zijn een gezellige klas!

  In de eerste schoolweek hebben we allemaal een klassenlogo ontworpen. Uit de 27 logo's hebben we uiteindelijk één logo gekozen. Het logo dat Meadow heeft gemaakt, prijkt dit hele schooljaar op het digibord.  Juf Erna is er op de woensdag en donderdag en Meester Martijn staat op de maandag, dinsdag en vrijdag voor de groep.
  Zo ziet ons lokaal eruit:

  Groep 7... Het wordt wel eens het belangrijkste jaar van de basisschool genoemd. Of dat werkelijk zo is, valt over te twisten, maar dat het een belangrijk jaar is waarin heel veel gebeurt, dat is zeker! 
  In groep 7 hebben we ontzettend veel vakken. Bijvoorbeeld:
  Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, verkeer, schrijven, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, technisch lezen, Engels, tekenen, drama, muziek, handvaardigheid, bla bla bla die bla die bla...............................

  Om met al deze vakken goed mee te komen, is het natuurlijk van groot belang dat je goed oplet. In groep 7 ligt dan ook de focus heel nadrukkelijk op de werkhouding. Je bereidt je tenslotte toch al echt voor op het voortgezet onderwijs... 

  Naast al deze dingen, zijn er in groep 7 ook een aantal gebeurtenissen, waar de kinderen al de hele basisschoolcarrière naar uitkijken. Zo gaan we vanaf maart naar de schooltuinen en start in april het schoolvoetbal.
  Daarnaast hebben de kinderen ook nog eens het verkeersexamen in april. Genoeg spannends en leuks dus te beleven dit jaar!