Lerend naar de toekomst

  Welkom in groep 1/2 A

  Wij zijn groep 1/2A en wij willen u vertellen, hoe het bij ons in de klas is.


  Dit zijn onze groepsfoto's:

  Met juf Louise

  en met juf Nina

  Raai de Kraai, Aap en Tijger wonen ook bij ons in de klas. Raai de Kraai is een handpop die uit de methode Kleuterplein komt. Met Raai beleven we van alles rondom een thema. We zijn begonnen met het thema "Weer naar school" met het accent op groepsvorming. Zo maken wij kennis met elkaar en met de gang van zaken in de klas.  

  Aap en Tijger zijn ook handpoppen, ze horen bij de methode De Vreedzame School. Met behulp van deze methode leren wij hoe we op een fijne manier met elkaar moeten omgaan. 

  Wij weten precies wat we op een dagdeel gaan doen, omdat we dagritmekaarten hebben en er is een bord waarop wij kunnen zien welke dag het is. 

  In onze klas kunnen wij in verschillende hoeken spelen tijdens arbeid naar keuze (ANK). Wij kunnen zelf voor één van de volgende hoeken kiezen: 

  De huishoek 

  De bouwhoek 

  De zand en/of watertafel  

  De berenkast 

  De krokodillenkast  

  De puzzelkast  

  De stempelkast  

  De ontdekhoek/kijktafel  

  De oudste kleuters mogen iedere week zelfstandig 4 weektaken doen. Dat vinden wij erg leuk!  

  Hier zijn nog wat foto's van onze groep: